Synasia   Home  |  E-mail 
 
ICON Company ICON Products ICON New Products ICON Jobs ICON Factory ICON Contact
ICON Resins
ICON Photoinitiators
ICON Polyurethane Additives
ICON Polyimide Additives
ICON Pharmaceutical Intermediates
ICON Fine Chemicals
ICON Fluoropolymers
ICON Flame Retardants
ICON New Products
ICON other products
  ICON Search
 
ICON Resins
 
Product Name Chemical Name CAS No. Structure
AOE C-16 1,2-Epoxyhexadecane 7320-37-8
 
N,N-Diglycidyl-4-glycidyloxyaniline N,N-Diglycidyl-4-glycidyloxyaniline 5026-74-4
 
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) 4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) 28768-32-3
 
Pentaerythritol tetraglycidyl ether Pentaerythritol tetraglycidyl ether 3126-63-4
 
Vinylcyclohexene dioxide Vinylcyclohexene dioxide 106-87-6
 
Syna Epoxy 60 (ERLX4360) 1,4-Cyclohexanedimethanol bis(3,4-epoxycyclohexanecarboxylate) 20249-12-1
 
DOX 3-Ethyl-3[[(3-ethyloxetane-3-yl)methoxy]methyl]oxetane 18934-00-4
 
3,4-Epoxycyclohexane carboxylic acid, methyl ester 3,4-Epoxycyclohexane carboxylic acid, methyl ester 41088-52-2
 
Dicyclopentadiene dioxide Dicyclopentadiene dioxide 81-21-0
 
1,4-Butanedioldiglycidylether 1,4-Butanedioldiglycidylether 2425-79-8
 
Total:29   First  Prev  Next   Last  Page2/3    GO:
 © 2008 Synasia all right reserved.